Home Sorghum

Get Adobe Flash player

Caussade Semences maakt een high-performance graan sorghum,speciaal aangepast voor gebieden waar de watervoorziening beperkt is.

Caussade Semences stelt veehouders een reeks van graan zoete sorghums voor als kuilvoer.
De laatste jaren heeft deze vorm van sorghum blijk gegeven van een grote concurrentie in de droogste gebieden.

Caussade Semences ontwikkelt nieuwe hybriden voor graan en voedergewassen met als doel het op de markt brengen van vroege, productieve en winterharde variëteiten.

 

 

 

Producten

Commentaar

Details

Download

Lussi CS

Een werkelijk efficiënte teelt!

infomoinsb